Numerologi

Numerologi er studiet av talls esoteriske eller skjulte betydning, og av alt som kan gjøres om til tall. Det kan for eksempel være studier og betydningstolkninger av fødselsdatoer og navn. Tall har hatt betydning i alle sivilisasjoner gjennom historien, i det åndelige, religion, kunst og vitenskap.

Les mer om numerologi her!

 

Veiledere som tilbyr tjenester basert på numerologi:

 • Tuva
 • 829 98 352
 • 829 98 381
 • stort sett fra 14 til 22

Mer informasjon om numerologi

De har blitt brukt til matematikk, konstruksjon av byggverk og mystiske formål. I våre dager manifesterer denne tradisjonen seg i en lang rekke områder. Eksempler på talls religiøse og magiske betydning er hvordan Noahs ark og Salomos tempel beskrives med nøyaktige mål i Det gamle testamente i Bibelen, et annet hvordan middelalderens katedraler ble tegnet og konstruert etter geometriske planer med stor esoterisk betydning. Numerologi brukes i dag innen New age eller nyreligiøsitet – og også i andre åndelige og filosofiske retninger. Frimurerne og Rosenkorsordenen skal fortsatt kjenne til hemmelighetene bak denne «arkitekturens magi».

Numerologien er læren om tallene og den mystikk der følger med. Det har alltid vært mystikk rundt tallene og den innflytelse tallene har på livene våre.

Hvis vi ikke hadde hatt numerologien hadde vi ikke hatt astrologien, form, farge eller musikk, ja faktisk alt er regnet ut i fra tallene. Den avdøde berømte astrologen Linda Goodmann påstod at numerologien går helt tilbake til Atlantis (ca. 20.000 f.kr).

Kunnskapene om tallene har vi og ved å bruke dem, kan vi forstå oss selv og andre mye bedre!

Tallsymbolikken i mange tradisjoner, for eksempel de store verdensreligionene, jødedom, hinduismen, kristendom, islam, bahá'í og kulturer som Egypt, indianere, pythagoreiske; der tallene er et grunnleggende og meget viktig prinsipp som hele den objektive verden oppstår av. Tallene er alle tings opprinnelse og universets underliggende harmoni. De er også grunnlaget for proporsjonene i billedhoggerkunsten og for rytmen i musikk og poesi. I en del tankesystemer og filosofiske systemer blir tallenes verden likestilt med for eksempel fornuftens verden. Det finnes eksempler på tallmystikk både hos Pythagoras, i jødisk kabbala og i Johannes' åpenbaring (dyrets tall, 666). I jødisk kabbala er tallverdien av ordet sabbat det samme som 1942, noe som gav Europas jøder forhåpninger for utfallet av året 1942. I virkeligheten ble dette året da tilintetgjørelsesleirene arbeidet for fullt.

De ulike tallenes tradisjonelle symbolverdier

Null
Symboliserer ikke-eksistens; intethet; det umanifesterte; det ubegrensede; det evige; fravær av enhver egenskap eller mengde; evigheten (slangen som biter seg selv i halen).

Én
Begynnelsen; enheten i urtiden; skaperen; Gud; den første beveger; summen av alle muligheter; essensen; sentrum; det udelelige; det som foreligger som frø; lederskap, jeg; individualitet.

To
Dualitet; veksling; forskjell; konflikt; avhengighet; annethet; den statiske tilstanden; kontakt; parforhold; igangsettelse; åndelig kraft.

Tre
Mangfold; skaperkreft; vekst; fremadrettet bevegelse som overvinner dualiteten; uttrykk; syntese; kreativitet.

Fire
Jording; materie; Av fire blir det første solide tallet skapt; det er rommets form i den skapte verden, det statiske i motsetning til det sirkulære og dynamiske. Det er helhet; totalitet; fullendelse; solidaritet; jorden; orden; det rasjonelle; mål; relativitet; rettferdighet. De fire årstider, de fire daler på sjelens åndelige reise; moderlighet; orden; arbeid.

Fem
Menneskets fem ytterpunkter når det står med utstrakte armer og ben. Fem er også et "sirkulært" tall. Det symboliserer også meditasjon; religion; formidling; mangesidighet og de fem sansene; mennesket; sjelen; bevissthet.

Seks
Likevekt; harmoni; det fullkomne tallet i dekaden: 1 + 2 + 3 = 6. Universet karakteriseres av sekstallet, for de fire himmelretningene og de to vertikale retningene blir seks; det er også seks sanser (der sinnet er den sjette); tjeneste; kjærlighet; forening av motsetninger; skjønnhet.

Syv
De syv daler på sjelens reise. Universets eller makrokosmos tall. Fullstendighet; en totalitet. Sammen med himmelens og sjelens tretall og jordens og kroppens firetall er det første tallet som inneholder både det åndelige og det verdslige; mysterieinnvielse; regnbuen; den gamle tidsalder; forbindelsen mellom himmel og jord. Syv blir også sett på som lykkens tall i mange kulturer.

Åtte
Eier 7'ern; visdom; mester; Den innviedes mål etter at han har passert gjennom de sju stadiene eller himlene.
Døpefonter er ofte åttekantet.
Det var åtte personer som overlevde syndfloden i Noahs ark (1 Mos 6,10; 7,7; 8,15).

Ni
Enhet; fullendelse; universalitet; realisasjon; suksess; begynnelse og slutt; helheten; himmelens og englenes tall; det jordiske paradiset. Ni er også omkretsens tall; derfor inndeles den i 9 x 4 = 360 grader; helhet; fullbyrdelse; regnbuen med hode i himmel og føttene på jorden; den nye tidsalder.

Ti
Lederskap; de 10 bud; kosmos tall; skapelsens mønster. Titallet inneholder alle tall og derfor alle ting og muligheter; det er roten til eller vendepunktet i all regning. Det står for det altinnbefattende; lov; orden; herskermakt; tilbake till utgangspunktet.

Elleve
Utfordring (knivsegg); heltetallet; mesterskap; pionér; men også synd; overskridelse; fare.

Tolv
Åndelig tjeneste; disippel; fullstendig syklus; kosmisk orden. Som 3 x 4 er det både den åndelige og den verdslige orden. Det er tolv tegn i Dyrekretsen og tolv måneder i året, derav seks mannlige og seks kvinnelige; dagen og natten har tolv timer; verdenstreet har tolv frukter osv.

Tretten
Kongen; men også ulykkestall.

Nitten
Guddommelig enhet; fullbyrdelsens tall: 2 x 9 + 1 = 19.

Tjue
Hele mennesket. Summen av fingre og tær.

Tjueåtte
Det kvinnelige; månens syklus.

Førti
Innvielse, ørkenvandring

Tusenogen
Full opplysthet (Buddha); lotusblader, 1001-natt

Bestill numerologi og andre typer veiledning via epost, skype eller telefon!

 

Velg tjeneste:

 
 

Vi kan nå tilby numerologi, healing, husrens og spådom via epost, som må forhånd betales via PayPal-modulen som du finner til venstre. Prisene varierer fra forskjellige veiledere, men standardprisen (om det ikke er oppgitt annet på veilederen sin side) er 400 kr. per epost.

Når du har betalt via PayPal, så send en e-post med følgende info til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Ditt navn
 • I emnefeltet må du skrive hva du søker (eks. healing, husrens, spådom via mail eller skype)
 • I meldingsfeltet må du fylle ut følgende:
 • Din alder
 • Nærmeste tettsted (For healing og husrens)
 • Hvilken veileder du ønsker spådom eller behandling av
 • En beskrivelse av hva du ønsker av healeren/ husrens eller ditt spørsmål.

Veilederen/ healeren skriver også en melding tilbake på epost for å forklare hva de fikk opp under healingen/ spåingen.

Ser frem til å høre fra deg!

For hjelp med bestillingen:
Ring 69 51 22 19 eller skriv en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For bestilling av oppringt spådom:
Har du ikke skype eller hustelefon og vi må ringe deg opp til en mobil så koster dette litt ekstra. Da må du som kunde velge det alternativet som det står mob. bak i rullgardinmenyen øverst til venstre på siden.