Privacy Policy

1. Våre tjenester 
Via nettstedet spaatelefonen.no og telefonnummer 820/ 829 som er knyttet til denne siden, tilbys kontakt med veiledere innen ulike fagområder. Nettsted eies og utvikles av Nordic Mystic.

2. Nettstedet
Innholdet på vår nettside er et ledd i markedsføring av de forskjellige veilederne. Informasjon som fremkommer på nettstedet er ikke å anse som rådgivning.

3. Veiledere 
Alle veiledere som annonserer på nettstedet er selvstendige. Ingen av veilederne er ansatt hos Nordic Mystic. Hver enkelt veileder er selv ansvarlige for de råd som gis eller ikke gis. En telefonsamtale vil vanligvis avdekke om du har behov for ytterligere bistand. Ikke alle spørsmål er egnet for løsning via telefon eller elektronisk kommunikasjon.

Nettstedet gir mulighet for å komme i kontakt med veiledere innenfor en rekke alternative områder. Det presiseres uttrykkelig at Nordic Mystic ikke er ansvarlig for kvaliteten av eventuelle råd og veiledning som gis via veiledere tilknyttet spaatelefonen.no, men vi vil gjerne høre om du er misfornøyd med tjenesten. Verken styret, daglig leder, medarbeiderne eller Nordic Mystic eller spaatelefonen.no kan stilles til direkte eller indirekte ansvar for noen form for ulempe, tap, skade, lyte eller mén som direkte eller indirekte måtte være konsekvens av bruk eller misbruk av informasjon gitt av veilederne tilknyttet nettstedet.

Svarene du får gir kun generell informasjon basert på spørsmålet du har stilt. Et svar er derfor ikke "helsehjelp" etter Helsepersonellenes definisjon. Svaret du får må aldri brukes som utgangspunkt for å stille diagnoser eller avgjøre valg av behandling.

Nordic Mystic vil understreke at ved mistanke om et helseproblem, så må lege alltid kontaktes. Hvis liv og helse står på spill, må du straks ringe 113 - medisinsk nødhjelp. Ved annet behov for legehjelp kan du kontakte fastlegen din eller legevakttjenesten i det området du befinner deg i.

Ved mistanke om andre psykiske lidelser eller personlig nød, så må alltid faglig kompetanse kontaktes. Vi tilbyr våre kunder en liste med krise/nødtelefoner som kan leses Her

4. Spørsmål via elektronisk post. 
Spørsmål til veilederen vil bli besvart i løpet av to ukedager og må forhåndsbetaltes via PayPal på siden spaatelefonen.no\bestillinger. Fult navn og fødselsdato må oppgis, dette for at rådgiveren lettere skal kunne gi deg et presist svar på ditt spørsmål. (Alle personlige opplysninger blir deretter slettet, ikke delt ut til tredje personer eller solgt videre.)  Prisen per e-post varierer, og er angitt ved den enkelte rådgivers kompetanseprofil eller på siden spaatelefonen.no\bestillinger

5. Spørsmål via telefon og pris.
Prisen for telefoni er 26,00 per minutt Du betaler kun for antall minutter du snakker med rådgiveren, og du kan selv avslutte samtalen når du ønsker. Vanlige tellerskritt fra din telefon blir belastet som vanlig. Samtalen som settes opp vil automatisk bli brutt etter 60 minutter for å sikre kunden kostnadskontroll. (andre moblikostnader kan komme i tillegg, kontakt ditt Vi ivaretar også din anonymitet når du stiller spørsmål per telefon, rådgiveren vil ikke se hvilket nummer det ringes fra.

6. Kvalitetskontroll. 
Nordic Mystic vil fortløpende foreta kvalitetskontroll av veiledning som gis av rådgiverne som annonserer på nettstedet. Dette innebærer ikke at Nordic Mystic står ansvarlig for kvaliteten av rådgivernes kommunikasjon med sluttbrukere, men at rådgivere som ikke overholder selskapets krav til kvalitet vil bli fjernet.

7. Personopplysninger. 
Alle som stiller spørsmål får være anonyme om det ønskes. For å opprettholde anonymitet, må du ikke ta med navn, adresse, e-postadresse eller andre opplysninger som kan røpe din identitet når du formulerer spørsmålet ditt. Nordic Mystic vil bevare og behandle dine opplysninger som konfidensielle.

Registrering av navn og adresse i forbindelse med direkte svar fra våre rådgivere via elektronisk post skjer kun for at tjenesten skal kunne faktureres. Disse opplysningene vil bli slettet etter anmodning fra deg når du ikke har behov for denne tjenesten lenger.

Ved bruk av telefon for å motta råd vil rådgiveren ikke se ditt nummer eller hvor du ringer fra. Din oppringing vil gå via våre telefonisystemer og bli tilknyttet gjeldende rådgiver uten at noen personopplysninger blir avdekket.

Dersom du frivillig oppgir navn og adresse til personer eller firmaer som ønsker å selge deg noe via dette nettstedet, skjer dette fullt ut på ditt eget ansvar.

8 Betaling. 
Ved bruk av tjenestene per telefon (820-nummer) vil ringeminuttene bli registrert og belastet direkte via din telefonregning. Vi tilbyr ikke faktura tjeneste.

Ved bruk av tjenestene per elektronisk post vil betaling foregå ved bruk av kredittkort (Visa/MasterCard). Vår partner på betalingsløsninger er PayPal. Betalingstransaksjonen håndteres i sin helhet av betalingsselskapet. Teknisk foregår dette ved at du blir midlertidig videresendt fra dette nettstedet til betalingsselskapets nettsted, hvor selve betalingstransaksjonen finner sted på en sikker server. Den eneste informasjonen som vil gå mellom spaatelefonen.no og betalingsselskapet vil være en e-post bekreftelse på om betalingstransaksjonen er gjennomført eller ikke.

Betalingsselskapet har ikke tilgang til opplysninger du gir når du formulerer spørsmålet ditt. Informasjonen som angår din betalingstransaksjon og din kommunikasjon med aktuell rådgiver er altså helt atskilt.

9 Forsinkelser og uteblitte svar. 
Nordic Mystic har som mål å levere svar til avtalt tid i alle tilfeller. Hvis det likevel forekommer at et svar av noen grunn blir forsinket eller uteblir, har du rett til å få refundert beløpet du har betalt. Erstatning ut over dette vil ikke bli gitt, og Nordic Mystic påtar seg ikke ansvar for ulempe, tap eller skade som direkte eller indirekte måtte ha sammenheng med et forsinket, uteblitt eller feilaktig rådgivning. Klage eller melding om uteblitt svar kan gjøres her. 

10 Klage. 
Dersom du er av den oppfatning at svaret du får ikke er tilfredsstillende, eller at svaret er i strid med lovgivning, forskrifter, avtaler eller etiske retningslinjer, ber vi deg ta kontakt med Nordic Mystic via det elektroniske klageskjemaet som ligger 
her.

11 Tvisteløsning. 
Enhver tvist vedrørende Nordic Mystic er underlagt gjeldende lover og regler i Hong Kong. Dersom forhandlinger ikke fører frem, løses tvister ved ordinær domstolsbehandling.

 

12 Personvern.
Vi bruker såkalte cookies. En cookie er en datafil som lagres på din datamaskin. Cookies på denne hjemmesiden brukes for å muliggjøre tilpasset markedsføring online. Dine tidligere besøk på denne hjemmesiden kan gjennom lagring av cookies påvirke hvilke annonser som vises for deg på Internett av tredjeparter, slik som Google. Disse partene kan på denne måten i fremtiden komme til å vise deg våre annonser online på Internett. Om du ikke vil tillate lagring cookies på din data kan du stenge det av i din weblesers innstillinger, men dette kan føre til begrenset funksjonalitet på nettsiden. For å lese mer, klikk her http://www.networkadvertising.org/choices/

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.