Englehjelpere

Den mest kjente metoden for å få kontakt med englehjelpere er gjennom meditasjon. Vi kan alle få kontakt med dem, men det kan ta tid og trening. Da er det lettere å kontakte en veileder som allerede har opparbeidet seg en kontakt for og spørre om beskjeder og veiledning fra englene.

 

 

  • Lenina
  • syk

Lenina

Opptatt

Jeg snakker svensk og engelsk.og flink at förstå norsk.

Les mere her!