Hjelpere

Hjelpere er veiledere vi har med oss hele livet. Om dette er avdøde slektninger, eller om vi har valgt dem ut før vi ble født, er ikke godt å si. Men noen er med oss hele tiden, og leder oss på veien vi selv velger å gå.

En hjelper kan ikke gripe inn i livssituasjonen din uten at du vil det selv, den frie vilje er en universal regel. Unntaket er dersom du er i akutt fare.

Vi tilkaller hjelp, og får svar kanskje uten å fundere på hvor det egentlig kom fra. Ofte tar vi det som en selvfølge og glemmer at vi faktisk kan spørre dem om hjelp og råd. Noen får disse svarene direkte som en tanke eller følelse, andre ganger kan man få svar på spørsmål i forhold til hendelser og ting som blir lagt til rette for oss, ting blir ordnet i opp som om ingen ting egentlig har skjedd. Men ”noe skjer” uten at det reflekteres over.

Hvordan man får kontakt med hjelperne varierer nok en del, men den enkleste måten er nok å være bevisst på din kontakt og å kommunisere med dem, enten via tanker eller ord. Noen har nære slektninger som hjelpere, det kan være avdøde slektninger som har påtatt seg oppgaven med å hjelpe deg, det kan være helt fremmede som ønsker din utfordring, eller det kan være bekjente fra tidligere liv.

Det er mulig å få hjelp til å identifisere sine hjelpere av en klarsynt eller medium. De kan også gjøre deg i stand til å komme i kontakt med dine hjelpere slik at du kan kommunisere bedre med dem. Hjelpere setter pris på din oppmerksomhet, og kontakten kan bare bli sterkere og sterkere etter hvert som du pleier kontakten med dem.