Coaching

Coaching er en serie teknikker for å veilede, motivere eller styre gjennom samtaler, aktiv lytting og individuelt tilpassede råd og oppmuntring. Teknikken brukes innen lederutvikling og administrasjon, og av profesjonelle coacher.

Les mer om coaching her!

 

Veiledere som tilbyr coaching:

  • Marion
  • Svarer på Epost spørsmål
  • stort sett fra 14 til 22

Mer informasjon om coaching

Selve ordet "coaching" har sitt utspring i "coach", en vogn som frakter noen fra et sted til et annet. I amerikansk-engelsk brukes ordet "coach" på samme måte som det norske ordet "trener".

Når vi snakker om coaching som en type veiledning, brukes ordet billedlig som et uttrykk for en indre reise. Coachen blir da den personen som hjelper en annen til å utvikle mentale eller praktisk ferdigheter, altså bevege seg fra et til annet sted i sine prestasjoner.

Store tenkere som Sokrates, Rousseau, Kierkegaard og Nietzsche og Carl Rogers var de første kjente personer som utviklet coaching. Det går klare linjer fra eldre filosofer, gjennom psykologi til moderne coaching. Dagens coaching har i all hovedsak kuttet forbindelsen til den historiske coachingen som hadde røtter i idrettstrening. Det gjelder både i metodevariasjon og teorietisk inspirasjon. I stedet er det begreper og modeller fra psykologi og psykodynamisk teori, behaviorisme og teori som har fått innpass.

Man kan si at begrepet coaching er blitt utvannet og sammenblandet med andre begreper som veiledning, undervisning, bevisstgjøring og terapi - og generelt sett er alt dette hva coaching er.

En klarsynt person, eller kanskje enda mer en person med svært sterk intuisjon og livserfaring har vist seg å være de aller beste coachene, det være seg i de aller fleste sammenhenger. Coaching forgår i ulike former i alle samfunnslag, på mange forskjellige arenaer - og metodene er svært anerkjente.

Bestill coaching og andre typer veiledning via epost, skype eller telefon!

 

Velg tjeneste:

 
 

Vi kan nå tilby coaching, healing, husrens og spådom via epost, som må forhånd betales via PayPal-modulen som du finner til venstre. Prisene varierer fra forskjellige veiledere, men standardprisen (om det ikke er oppgitt annet på veilederen sin side) er 400 kr. per epost.

Når du har betalt via PayPal, så send en e-post med følgende info til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Ditt navn
  • I emnefeltet må du skrive hva du søker (eks. healing, husrens, spådom via mail eller skype)
  • I meldingsfeltet må du fylle ut følgende:
  • Din alder
  • Nærmeste tettsted (For healing og husrens)
  • Hvilken veileder du ønsker spådom eller behandling av
  • En beskrivelse av hva du ønsker av healeren/ husrens eller ditt spørsmål.

Veilederen/ healeren skriver også en melding tilbake på epost for å forklare hva de fikk opp under healingen/ spåingen.

Ser frem til å høre fra deg!

For hjelp med bestillingen:
Ring 69 51 22 19 eller skriv en e-post til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For bestilling av oppringt spådom:
Har du ikke skype eller hustelefon og vi må ringe deg opp til en mobil så koster dette litt ekstra. Da må du som kunde velge det alternativet som det står mob. bak i rullgardinmenyen øverst til venstre på siden.